Zasada pomocniczości

0
119

Zasada pomocniczości (subsydiarności) w administracji publicznej jest sformułowana w polskiej konstytucji i występuje w dwóch wariantach: wertykalnym , a oprócz tego horyzontalnym. Subsydiarność w ujęciu wertykalnym określają dwa artykuły: wspomniany wyżej artykuł 163 oraz 164, które mówią o tym, że gmina tworzy wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych organów publicznych. Natomiast zasada pomocniczości poziomej (horyzontalnej) opiera się na współpracy obywateli i instytucji publicznych. W myśl tej zasady, jeżeli już zadanie publiczne ma możliwość zostać wyprodukowane przez podmiot niepubliczny, na przykład przez organizację pozarządową, to podmiot publiczny powinien zlecić mu wykonanie tego zadania